Bộ TT&TT bổ nhiệm Viện Công nghiệp Phần mềm và Nội dung số Việt Nam

Theo đó, quyết định số 347/QĐ-BTTTT ngày 13/3/2018 của Bộ trưởng Bộ TT&TT về việc bổ nhiệm ông Trần Minh , Phó Viện trưởng Viện Công nghiệp Phần mềm và Nội dung số Việt Nam giữ chức Viện trưởng Viện …

Go Top