60.000 cây xanh được trồng sau lễ phát động Tết trồng cây ở Bắc Ninh

“Tết trồng cây” từ lâu đã trở thành một tập quán tốt đẹp của nhân dân ta trong những ngày vui Tết, đón Xuân. Từ các tỉnh, thành phố cho tới các địa phương vùng sâu, vùng xa, phong trào …

Go Top